Prenumerera

Masthuggskajen wn

Detaljplanen antagen – projekt Masthuggskajen äntligen i mål

2018-02-15

Visionsbild på nya Masthuggskajen.

Projekt Masthuggskajen tog ett stort kliv framåt när byggnadsnämnden i Göteborg godkände detaljplanen 6 februari. I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen ska 1 300 bostäder, 6 000 arbetsplatser samt restauranger, skolor och hotell byggas. Kanozi Arkitekter har ritat den nya stadsdelen och arbetat med projektet fram till beslut om detaljplan.

– Vårt mål har varit att gestalta den nya stadsdelen på ett modernt och hållbart sätt. Nu när detaljplanen antagits och vårt uppdrag är klart fortsätter vi att fokusera på att bygga framtidens stad både här och i andra projekt, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi.

Kanozi vann 2015 uppdraget att rita hur stadsdelen Masthuggskajen bredvid Järntorget i Göteborg ska utvecklas. Resultatet har blivit ett nytt sätt att tänka på en stadsdel i Sverige.

– Höga hus i stadskärnan innebär stora utmaningar och kräver omsorg och eftertanke i utformningen av både stadsstruktur och byggnader. Samtidigt är det viktigt att hitta bra sätt att bygga tätare städer där många människor kan arbeta och bo centralt med mindre behov av att resa långt varje dag. Detta är en stor del av lösningen på våra globala utmaningar för en mer hållbar framtid.

Projektet är unikt eftersom de obebyggda delarna av området som ska omvandlas idag endast består av parkeringsplatser. Om några år kommer det istället vara en urban och tät del av staden.

– Masthuggskajen kommer att vara till för alla och bli en tät och hållbar del av det urbana livet, social hållbarhet är en bärande vision för området. Det är ett nytt sätt att gestalta framtidens stad med höga hus och sociala ytor vilket också medfört en komplex detaljplanprocess med många parter som ska tas hänsyn till.

Stadsbyggnadsprojektet är hållbarhetscertifierat enligt Citylab Action och är en del av Vision Älvstaden som omfattar en ny stadskärna kring vattnet på båda sidor Göta älv.

– Ett stort mervärde är det kollektivnära läget med Järntorget och Station Haga som knutpunkter, och en levande blandstad som sjuder av liv när bostäder, arbetsplatser, restauranger, skolor och hotell finns på samma yta, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi.

Projektgruppen hos Kanozi: Daniel Hohenthal, Karolina Zätterberg och Johan Casselbrant med stöd av Simon Klamborn, Sandra Christensson, Gudny Eggertsdottir och Sigurlin Steinbergsdottir.

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Riksbyggen, Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

Masthuggskajen 2

Helene wn

”Jag drivs av att kunna skapa förbättringar”

2018-02-02

Vi tog en pratstund med vår nya tillförordnade vd Helene Brandrup-Wognsen för att få veta mer om hennes bakgrund.

Hej Helene! Vad har du gjort i din karriär?

– Jag har haft många roliga och spännande möjligheter genom åren. När jag var ung ägnade jag några år till att spela squash på heltid. Jag har förverkligat mitt matintresse genom att starta ostaffärer och min nybyggaranda blev tillfredsställd när jag fick möjligheten att tillsammans med två andra starta ett läkemedelsbolag i Norden. De senaste åtta åren har jag arbetat som personal- och ekonomichef på IHM Business School, där jag även kom i kontakt med Kanozi som beställare av deras arkitektur.

Hur beskriver du dig själv?

– Jag har genom hela arbetslivet hållit på med förändring och utveckling i någon form. De flesta roller har varit inom ekonomi och HR på ledningsnivå. Jag drivs av att kunna skapa förbättringar och älskar samtidigt när siffrorna går ihop på sista raden. Människor är min största drivkraft och genom mötet med andra hämtar jag min energi.

Vad gör du utanför arbetet?

– Jag är gift, har två döttrar och en liten hund. Min fritid ägnar jag åt dem och mina vänner, vi tränar, äter god mat och njuter av livet.

Hur ser du på din nya utmaning?

– Jag ser verkligen fram emot att få möjligheten att arbeta mer regelbundet och på en operativ nivå med Kanozi än jag kunnat som styrelseledamot. Kanozi är ett fantastiskt företag som jag tror kommer lyckas med sina målsättningar, och att få vara med på denna resa som företaget går igenom är en ynnest.

malin nilsson webb

”Olikheter och det oväntade inspirerar mig”

2018-02-01

Malin Nilsson är ny medarbetare i Malmö:

Kanozi välkomnar med glädje Malin Nilsson, ny kollega och planeringsarkitekt på malmökontoret.

Hej Malin! Vad har du arbetat med tidigare?

– Närmast kommer jag från Arkitema Architects, där jag ansvarat för uppstarten av deras Urban Design-avdelning i Malmö. Innan dess arbetade jag i många år på Malmö Stadsbyggnadskontor som ansvarig planarkitekt för större stadsomvandlingsprojekt och detaljplaner.

Hur kommer det sig att du började på Kanozi?

– Under åren på Malmö Stadsbyggnadskontor samarbetade jag med flera medarbetare på Kanozi och fick intrycket av att det är ett nytänkande arkitektkontor med trevliga medarbetare. Jag tycker att Kanozi gör formstarka och spännande projekt!

Vad hoppas du kunna tillföra Kanozi?

– Det ska bli roligt att tillsammans med duktiga kollegor på Kanozi göra spännande projekt i tidiga skeden. På tidigare arbetsplatser har jag hållit i stadsvandringar och dialogmöten och uppskattar det direkta mötet med olika människor. Det är viktigt och intressant att presentera och arbeta fram projekt på det sättet, och jag hoppas få arbeta mer med detta i stadsomvandlingsprojekt på Kanozi.

Vad inspirerar dig?

– Jag blir väldigt inspirerad av att vistas i olika intressanta stadsmiljöer och stadsrum, men även av musik, konst och möten med människor som har intressanta tankar och idéer. Olikheter och det oväntade är väldigt inspirerande!

Har du något drömprojekt?

– Något som jag brinner lite extra för är större stadsomvandlingsprojekt där utmaningen är att gestalta en ny stadsstruktur med inslag av bevarande av befintlig bebyggelse. Det har jag arbetat mycket med tidigare och ser fram emot att arbeta med även på Kanozi!

styrelse webb

Helene Brandrup-Wognsen ny tf. vd på Kanozi

2018-01-31

Helene Brandrup-Wognsen (mitten). I bakgrunden från vänster: Johan Norén, Johan Casselbrant, Daniel Hohenthal, Niclas Nydewall och Lisa Jonsson som alla sitter i Kanozis styrelse. 

Kanozi Arkitekter spänner bågen för fortsatt tillväxt och ger styrelseordförande Helene Brandrup-Wognsen uppdraget som tillförordnad vd. Målsättningen är att effektivisera och säkerställa tydliga interna processer som ska möjliggöra fortsatt tillväxt.

– Vi har de senaste åren haft fantastisk tillväxt och Kanozi behöver nya sätt att leda verksamheten i takt med att vi blir fler anställda. Jag har stort förtroende för att Helene kommer att vara mycket värdefull i detta arbete, säger Johan Norén, vd och en av grundarna till Kanozi.

Entreprenörsföretaget Kanozi passerade förra året både 50 medarbetare och 50 MSEK i omsättning. Det är en milsten i företagets historia och dessutom startskottet för nya strategiska målsättningar och att bygga ett av Sveriges främsta arkitektkontor.

– Kanozi är ett fantastiskt arkitektkontor som kan gå hur långt som helst. Jag har arbetat med dem både som styrelseordförande och beställare, de har verkligen kvaliteterna som krävs för ett kliv uppåt, säger tf. vd Helene Brandrup-Wognsen som i två år varit styrelseordförande för Kanozi.

Kanozis strategiska målsättningar är att rita stora landmärken, rekrytera de främsta arkitekterna och öka effektiviteten genom bättre interna processer. Helene Brandrup-Wognsens uppdrag är att leda arbetet om hur dessa mål ska omsättas operativt och skapa strukturella förutsättningar att nå dem.

– Den stora utmaningen framåt är hålla kvar Kanozis unika touch och fortsätta leverera högsta kvalitet i alla projekt samtidigt som vi tar in fler uppdrag, gärna med hög profil. För att lyckas behöver företaget en ny struktur och bättre styrverktyg. I tillväxtbolag är det nödvändigt att ha bra ekonomisk styrning.

Helenes uppdrag pågår fram tills sommaren 2018 då parterna beslutar om framtiden.

– Huruvida jag ska fortsätta i denna roll efter sommaren är något vi noggrant utvärderar löpande. Kanozi har tre huvudägare som byggt upp företaget och även om jag är företagets styrelseordförande, är det modigt av dem att lämna över ansvaret till mig som extern person, säger Helene Brandrup-Wognsen.

Kanozis vd Johan Norén kommer under perioden att fokusera främst på nya och befintliga kunder samt arkitektur.

– Vi ser fram emot att ha Helene hos oss mer regelbundet och tror att detta kommer hjälpa oss att få bästa möjliga styrning framåt, och kunna arbeta ännu mer med sådant vi brinner för och tror oss vara bäst på, säger Johan Norén.

Elvis Pavlovic

Kanozi i Malmö anordnar föreläsning med psykolog Elvis Pavlovic den 8 februari

2018-01-29

Bild: Leg psykolog, Elvis Pavlovic

Varför vi människor mår som vi mår och hur det kan kopplas till vår omgivning. Det är temat när Kanozi bjuder in kunder och kollegor till en föreläsning med psykologen Elvis Pavlovic 8 februari.

Med Elvis föreläsning hoppas vi få bättre förståelse för hur vi i byggbranschen kan underlätta för människor i deras vardagliga miljöer och situationer, säger Marcus Hultberg, arkitekt på Kanozi i Malmö.

På Kanozi är det ett ständigt pågående arbete att bli bättre på att skapa hållbara miljöer och förutsättningar för människor att må bra, såväl privat som på jobbet. Dels genom sitt engagemang i WELL-certifierade byggnader, vilket innebär att man väger in olika faktorer som påverkar vår hälsa redan i byggnadens design, och dels genom att hela tiden samtala med kunder om hur de upplever olika miljöer och hur man kan påverka dem.

– Om vi mår dåligt på jobbet påverkar det prestationen. Just arbetsmiljön är en viktig fråga för att människor ska må bra och minska utbrändhet och sjukskrivningar, säger Marcus Hultberg.

Tidigare har Kanozi haft öppna föreläsningar om bland annat ljusets hälsosamma inverkan. Den här gången är temat varför vi reagerar som vi gör på olika saker. Psykologen Elvis Pavlovic går igenom våra grundfunktioner som människor och hur vi mår, både kopplat till miljö och situation.

Den 8 februari från 17.00 är det drop-in på Kanozis kontor i Malmö. Föreläsningen börjar 17.45.

– Det här är en öppen föreläsning och vi välkomnar alla som är intresserade! säger Marcus Hultberg, arkitekt på Kanozi i Malmö.

Borstahusen_vy 1_final_webb

Kanozi ritar Strandstaden - smarta bostäder i Borstahusen

2018-01-18

Ett bostadsområde med genomtänkt arkitektur och smarta lösningar för en aktiv livsstil. I det idylliska fiskeläget Borstahusen utanför Landskrona ska Kanozi skapa hus med extra plats för surfbrädor och utekök, tillsammans med Wästbygg.

– Det havsnära läget gör att fokus ligger på fritidsaktiviteterna redan från början och hur detta kan speglas i husen, säger Claus Uldal, arkitekt på Kanozi.

Golf, kitesurfing, kajakpaddling, cykling och promenader. Hav och grönska. Fiskeläget Borstahusen ligger perfekt för den som vill ha naturen runt knuten. Nu har Kanozi vunnit en markanvisning, tillsammans med Wästbygg, för att skapa Strandstaden, ett bostadsområde där fokus ligger på omgivningens alla möjligheter till en rörlig livsstil. Smarta lösningar och genomtänkt arkitektur är mottot.

– Vi arbetar utifrån våra värdeord: livskvalitet, aktivitet och identitet. I Strandstaden ska ett aktivt intresse, som till exempel surfing eller cykling, inte vara ett hinder utan något som införlivas i arkitekturen, säger Claus Uldal, arkitekt på Kanozi.

Som exempel ska varje radhus kunna ge plats för en patio, en låsbar innergård, som inreds efter eget intresse och behov. Det kan vara allt från en plats där man förvarar golfklubbor, vattensportutrustning eller cyklar, till ett grönskande rum med utekök och hängmatta.

Efter ett första uppstartsmöte med Kanozi, Wästbygg och Landskrona kommun är nu processen igång. Kanozi och Wästbygg har önskat ett kvarter för hus, samt ett för radhus, och i maj kommer besked om hur stort området blir.

– Strandstaden har ett fantastiskt läge och alla förutsättningar för en attraktiv och aktiv, boendemiljö, säger Claus Uldal.

Borstahusen_vy 3_randhus

Kanozi medarbetare Hans och Niklas_wn

”Målet är att göra alla projekt till drömprojekt”

2018-01-17

Nya medarbetare på Kanozi i Göteborg – Niklas Edvall och Hans Cullberg:

Nu utökar Kanozi sin kompetens och kunskap med två nya medarbetare. Arkitekterna Niklas Edvall och Hans Cullberg är nya kollegor på Kanozi i Göteborg.

Välkomna till Kanozi! Vad har ni arbetat med tidigare?

Niklas: Jag har främst ritat samhällsfastigheter med fokus på skolor och förskolor. Närmast kommer jag från D OFFICE Arkitekter i Göteborg där jag var ansvarig arkitekt.

Hans: Jag har varit egenföretagare i många år. Innan jag började på Kanozi arbetade jag på Abako Arkitektkontor i Göteborg. I mitt senaste projekt ritade jag om Scandic Opalen, där vi skruvade tillbaka tiden för att få tillbaka 60-talskänslan på hotellet.

Hur kommer det sig att ni började på Kanozi?

Niklas: Jag ville söka mig vidare och hörde att Kanozi var en driven och trevlig arbetsplats med hög ambitionsnivå.

Hans: Johan Norén och jag har varit i kontakt genom åren, jag har länge uppskattat Kanozis arbeten. Nu var det helt enkelt rätt läge för både Kanozi och mig.

Vad hoppas ni kunna tillföra Kanozi?

Niklas: Jag hoppas på att bidra med nya perspektiv och att vi ska kunna dela erfarenheter och utvecklas tillsammans.

Hans: Jag gillar att jobba med gestaltning och skisser i tidiga skeenden. Det hoppas jag kunna fokusera på.

Vad inspirerar er?

Niklas: Människor och deras behov, beteenden och mönster.

Hans: Jag inspireras av de projekt jag håller på med. En av drivkrafterna är att skaffa så stor kunskap som möjligt om projektets sammanhang.

Har ni något drömprojekt?

Niklas: Alla projekt har lika stor potential för mig. Min målsättning är att göra varje projekt till ett drömprojekt.

Hans: Jag vill alltid utmana mig själv i varje projekt. Att sträva efter att göra något så bra som möjligt!

medicinareberget webbild

Kanozi ritar Naturvetenskap Life på Medicinareberget

2018-01-15

”Vi vill inspirera till nya, kreativa möten”

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet samlar nu forskning och utbildning för Life Science-relaterad verksamhet under ett och samma tak. Kanozi ritar den nya byggnaden Naturvetenskap Life på Medicinareberget som kommer att ligga i direkt anslutning till Sahlgrenska akademin.

– Vårt uppdrag är att öka möjligheterna till samverkan, synergieffekter och utbyten av idéer. Det bidrar till kreativitet, inspiration och innovation, säger Johan Norén, vd och delägare på Kanozi.

Visionen är att Naturvetenskap Life ska samspela med den ursprungliga Medicinarelängan som arkitekten Klas Anshelms var med och skapade på 50-talet. Under 2018 kommer två nya identiska byggnader, bashus, att börja byggas som kommer ligga i anslutning till Medicinarelängan och kopplas ihop med ett atrium för att anknyta till det befintliga Campusstråket.

– Här vill vi underlätta möten mellan studenter, doktorander och professorer, det är så som unika idéer uppstår. Husen är dessutom robusta och hållbara, de är samtidigt miljömässigt smarta med lågt energi- och resursutnyttjande, säger Johan Norén.

Byggherre är Akademiska hus och hyresgäst Göteborgs universitet. Naturvetenskap Life beräknas stå klar under 2022.

– Att utforma offentliga miljöer är otroligt spännande och kul. Vi ser verkligen fram mot att följa det här projektet hela vägen, säger Johan Norén.

 

Naturvetenskapliga fakulteten bedriver idag verksamhet på fyra olika platser i Göteborg. När Naturvetenskap Life står klart kommer dessa vara samlade på tre lägen – Medicinareberget, Geovetarcentrum på Guldheden och Campus Johanneberg.

kanzoi jul 2017 webb

God Jul och Gott Nytt År från oss på Kanozi!

2017-12-18

Det har varit ett härligt och händelserikt år hos Kanozi, med många nya kollegor och projekt. Nu vill vi passa på att tacka våra kunder och medarbetare för ett kreativt och givande 2017 och önska ett minst lika spännande 2018.

– En stor eloge till våra duktiga medarbetare, nya som gamla, som gjort 2017 till ett nytt fantastiskt år. Vi ser positivt på utvecklingen av bostadsmarknaden i Göteborg och Malmö och ser fram mot fler intressanta utmaningar och projekt under 2018. Tills dess önskar vi er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, säger Johan Norén, vd och delägare på Kanozi.

Elektronikcentrum_i_Halmstad_pa_invigningsdagen,_11_september_2015

Kanozi ritar campus för Högskolan i Halmstad

2017-12-04

Foto: Wikipedia

Tillsammans med Castellum, Ica Fastigheter, Intea och Fragerus Fastigheter ska Kanozi ta fram en campusplan för utbyggnaden av Högskolan i Halmstad. I planen, som väntas vara klar 2019, ingår bland annat bostäder, utbildnings- och verksamhetslokaler samt lokaler för handel och levande bottenvåningar. Även en centralt samlande park ingår i uppgiften.

– Vi är väldigt glada över att få vara med och forma Högskolan i Halmstads framtid. Vi ser fram mot att uppfylla deras vision om ett attraktivt campus med plats för gränsöverskridande möten och innovation, säger Johan Casselbrant, delägare och arkitekt på Kanozi.

Projektet har uppstartsmöte 29 november. Byggstart väntas bli 2019 när detaljplanen är klar.

– Det blir väldigt spännande att få sätta vår prägel på högskolans campus och integrera det med den omgivande staden. Vi vill skapa en plats där utbildning, stad och boende möts, säger Johan Casselbrant.

Joanna Bagge

”Våra känslor påverkas av det vi har omkring oss”

2017-11-29

Joanna Bagge, inredningsstylist, börjar på Kanozi i Göteborg:

Belysningen. Det är det första Joanna Bagge lägger märke till när hon kommer in i ett rum.

En genomtänkt och användbar belysning kan rädda en hel inredning, säger hon.

Vi på Kanozi säger välkommen till vår nya medarbetare och hoppas att lamporna på göteborgskontoret blir godkända!

Hej Joanna, varför är det så roligt med inredning?

– För att det berör oss så mycket. Det är spännande hur känslor och stämningar kan påverkas av det vi har omkring oss.

Hur kom det sig att du blev inredningsstylist?

– Jag började exponera produkter i modebutiker, ritade och stylade skyltfönster, och trodde att det var det jag skulle jobba med. Men under utbildningstiden upptäckte jag att inredning gav så mycket mer. Jag vill vara med och skapa miljöer som folk trivs och vill vara i.

Du har stylat och inrett hus, lägenheter, butiker, sjukhusavdelningar och kontor. Vad är största utmaningen när man ska möblera ett rum?

– Det är alltid olika förutsättningar, men jag är van vid att anpassa mig och göra det bästa efter omständigheterna – även under tidspress, liten budget, dålig planlösning eller otillräcklig belysning.

Hur förbereder du dig?

– Jag lyssnar på olika typer av musik, sover och samtalar med människor som ger mig bra energi.

Var hittar du din inspiration?

– Det är det klassiska, när jag reser och hinner vila och samla tankarna. På promenader i städer och vid havet.

Varför vill du jobba just på Kanozi?

– Ni är en spännande och öppen arkitektbyrå som tänker utanför boxen. Till exempel har ni ju tagit in mig, som har en lite otraditionell bakgrund!

Vad ska du göra hos oss?

– Jag ska vara med i slutskedet av olika projekt och ta fram detaljerna som gör att inredningen känns klar och välinredd hela vägen, ända fram till konstvasen på receptionsdisken. Sätta konceptinredningar och ta fram färger, material och möbler till inredningsprojekt. Jag ska även styla inför fotograferingar på färdiga projekt.

Vad är ditt drömprojekt?

– Att ta fram compact living-planlösningar och inredningar för enmans- eller bostadshus. Konceptinredningar för restauranger, hotell och kontor där man tar ut svängarna. Det är också oerhört spännande att arbeta med sjukhusmiljöer och att kunna se resultat på hur de kan påverka patienter positivt, det är något jag längtar efter att få göra mer av.

kanozi inflyttning

Fest och firande på Kanozi Malmö 17 november

2017-11-17

Vilket år det har varit! Kanozi i Malmö har rekryterat nya medarbetare, landat flera spännande projekt och nästan dubblat kontorsytan. Allt detta ska självklart firas med en stor invigningsfest 17 november då kunder, kollegor, samarbetspartners och vänner är varmt välkomna.

– Vi har haft ett fantastiskt år i Malmö och det ska bli jätteroligt att fira detta med alla som gjort det möjligt. Det kommer bli en härlig kväll, säger Daniel Hohenthal, delägare och arkitekt på Kanozi.

Festen inspireras av landskapet Skåne vilket också kommer att återspeglas i mat, dryck och livemusik.

Kalender Kanozi 2018 webb

Beställ Kanozis årskalender 2018

2017-11-15

Nu är det snart dags att ringa ut det gamla året och ringa in det nya!

Detta firar vi på Kanozi traditionsenligt, för nionde året i rad, med att ge bort vår egen årskalender till kunder och medarbetare.

Vi vill på detta sätt passa på att tacka alla kreativa människor som vi fått äran att arbeta med under 2017 och som vi hoppas få följa under fler spännande projekt 2018.

– Idén till att skicka ut en kalender började med att vi ville visa vilka vi på Kanozi är och några av alla våra projekt som vi är stolta över. Dessutom används kalendern under hela året, vilket miljömässigt känns bättre än att skicka ett julkort. Nu ser vi att vår årskalender hänger hos kunder, leverantörer, samarbetspartners och hemma hos vänner i köket och används till allt från att skriva in bokningar av konferensrum till att planera familjeaktiviteter. Det är verkligen kul! säger Johan Norén, vd på Kanozi.

Vill du också ha ett år av inspiration på väggen? Klicka här för att beställa Kanozis kalender.

kanozi_hanna_tomas

”Här värderas olika erfarenheter, kunskap och kreativitet”

2017-11-15

Nya medarbetare på Kanozi:

Hanna Andrén är arkitekt, konstnär och älskar att resa. Byggnadsingenjören Tomas Sjöberg satsar på surfing på fritiden. Nu har de börjat jobba på Kanozi, Hanna i Göteborg och Tomas i Malmö. 

Vad har ni gjort tidigare?

Hanna: Min väg till arkitektur går via intresse för naturvetenskapliga ämnen, samhällsfrågor och konst. När jag sökte till Chalmers Arkitektur hittade jag hem. Sedan min examen har jag arbetat i egen regi med arkitekttävlingar och konst.

Tomas: Jag har jobbat som byggnadsingenjör sedan 1987 och kommer senast från arkitektbyrån Tema i Malmö. Under sex år har jag också varit CAD/BIM-konsult.

Hur hamnade ni hos Kanozi?
Hanna: Jag letade efter nya utmaningar. Eftersom Göteborg är min stad har jag levt i Kanozis arkitektur, en arkitektur jag känner tillit till och som är varm och trovärdig. Det vill jag naturligtvis lära mig mer av, så tack för denna möjlighet!

Tomas: Genom tidigare Tema-kollegor som nu jobbar på Kanozi.

Vilken är er favoritbyggnad signerad Kanozi?
Hanna:
Glasvasen, det är en färgstark energikick! En annan favorit är Kvarteret Trevnaden i Malmö, det är ett hjärtligt och livfullt projekt.

Tomas: Glasvasen här i Malmö. Min tidigare arbetsgivare sa att man ska ta seden dit man kommer och gav mej en grön Aalto-vas som avslutningsgåva, det var kul!

Vad hoppas ni tillföra er nya arbetsplats?
Hanna: Problemlösning genom allvar, lek och lyhördhet. Kanozi har en miljö som värderar olika erfarenheter, kunskap och kreativitet. Det ger styrka och mod att förvalta drömmar och idéer till meningsfull arkitektur.

Tomas: Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet som byggnadsingenjör och kunskap inom BIM. Det ska bli spännande att få arbeta på ett kontor som gör många omtalade projekt.

 

Lisa_wn

”Det här gör oss vassare och mer konkurrenskraftiga”

2017-10-12

Lisa Jonsson blir vice vd och delägare på Kanozi:

Efter 11 månader som arkitekt på Castellum är Lisa Jonsson tillbaka hos Kanozi Arkitekter i Göteborg.

Vi är fantastiskt glada över att ha Lisa här igen. Hon kompletterar företaget med sin erfarenhet och kompetens, säger Johan Norén, vd och delägare på Kanozi.

Lisa Jonsson blir kontorschef, vice vd och en av fyra huvudägare på Kanozi.

– Lisa har jobbat mer än tio år på Kanozi och bland annat byggt upp vår inredningsavdelning. Nu är hon tillbaka efter ett gästspel på beställarsidan, vilket känns väldigt roligt. Med henne kommer det att bli spänstiga strategiska diskussioner i styrelsen och ägargruppen som gör oss ännu vassare och mer konkurrenskraftiga, säger Johan Norén, vd och delägare på Kanozi.

Under sin tid på Castellum hade Lisa Jonsson en unik roll där hon bland annat kvalitetssäkrade deras arkitektur.

– Det har varit superspännande och givande. Dessutom har jag varit med och tittat på hur framgångsrika kontor tas fram och hur de kommer att se ut i framtiden. Nu känns det spännande att komma tillbaka till Kanozi och få vara med och bygga vidare på vår organisation, säger Lisa Jonsson.

Vad är det bästa med ditt yrke?

– Jag tycker om möjligheten att kunna påverka människors tillvaro. På kontor finns en enorm potential att skapa miljöer där folk ska trivas och känna sig trygga. Den stora fördelen med att vara både arkitekt och inredningsarkitekt är att du verkligen kan hålla ihop projektet och ha en röd tråd hela vägen.

Har du något drömprojekt?

– Alla projekt har sina utmaningar som gör dem intressanta. Det är alltid spännande att som arkitekt vara med i en större del av processen. Jag får mycket energi av att arbeta med människor och organisationer. Att vara lyhörd och försöka förstå olika perspektiv och problematik för att kunna skapa mervärde och arkitektur som berör.

Att Lisa Jonsson är tillbaka på Kanozi ser Johan Norén som en viktig strategisk rekrytering.

– Lisa är en mycket kompetent arkitekt som har stor erfarenhet av kommersiella fastigheter och inredningar. Hon inger stort förtroende och förvaltar sina uppdrag på ett sätt som ger återkommande och nöjda kunder. Vi välkomnar med glädje henne ”hem” till Kanozi igen.

Lanternan4

”Kul med ännu ett projekt som vi får följa hela vägen”

2017-10-12

Kanozi Arkitekter får bygghandlingen på Kvarteret Lanternan, Limhamn:

Från framtagande av detaljplan till bygghandling. Kanozi Arkitekter är med hela vägen och utformar Kvarteret Lanternan i Limhamn, tillsammans med Skanska. Här blir det 105 lägenheter i Limhamns Sjöstad, med utsikt över sundet.

– Huset blir vitt med grå partier, inspirerat av kalkbrottets färger. Dessutom finns det inslag av rå betong för att koppla an till Limhamns och Skanskas historia med cementindustrin, säger Marcus Hultberg, arkitekt på Kanozi.  

Kanozi började arbeta med det första huset i Kvarteret Lanternan våren 2016. Nu är det klart att Kanozi  även får bygghandlingen till projektet och kan följa det hela vägen, från start till mål. Totalt är huset på 13750 kvadrat och kommer att rymma 105 lägenheter, från ettor till femmor.

– Vi ville skapa en tillflyktsort där du kan varva ner och ladda batterierna till solnedgången och väderskiftningarna över havet. Alla lägenheter mot vattnet har havsutsikt, i någon mån, men i lägenheterna högre upp går det att dagdrömma sig ut över sundet hela vägen till Köpenhamn! säger Marcus Hultberg, arkitekt på Kanozi.

Försäljningen av lägenheterna är redan igång och första spadtaget ska tas under 2018. Beräknad inflyttning i Kvarteret Lanternan är satt till våren 2020.

– På el-cykel tar det bara tio minuter från Malmö centrum till Limhamn. Kvarteret Lanternan ligger direkt på kajen med havet som närmsta granne. Det här är ett enormt spännande projekt som ska bli roligt att följa hela vägen, säger Marcus Hultberg.

Smart Eye, Göteborg
Kanozi Arkitekter

”Utmaningen är att fånga kunden och deras önskemål”

2017-10-05

Kanozi Arkitekter har designat teknikföretaget Smart Eyes nya kontor:

En total ombyggnad invändigt som för tankarna till teknikens hjärta, i såväl färg som form. När Kanozi får fria händer hos göteborgsföretaget Smart Eye, en ledande leverantör inom avancerade eyetrackingsystem, går kretskortet som en röd tråd genom inredningen.

– Det här är ett högteknologiskt företag, men vi har satsat på ”low tech” i inredningen för att göra det mer tillgängligt, säger Patrik Fromell, arkitekt på Kanozi.

När teknikföretaget Smart Eye flyttade in i nya lokaler fick Kanozi uppdraget att designa deras kontor. Målsättningen var att skapa en arbetsplats som främjar kreativitet, kompetens och drivkraft, samtidigt ska det kännas att du befinner dig på ett världsledande teknikföretag.

– Sladdarna av svart gummicord i taket ska föra tankarna till ett kretskort. Kretskortet är ju själva teknikens hjärta och eftersom Smart Eye håller på med avancerad teknik tyckte vi att det passade bra, säger Patrik Fromell, arkitekt på Kanozi.

Färgschemat är satt från resistorer på ett kretskort med bas i blå/turkos, beige, rött, cerise och orange.

– Vi har försökt knyta an till det tekniska i olika mönster som vi gjort. På första våningen finns det träpaneler som fungerar som fondväggar. När du tittar in på kontoret blir de som ett ganska konkret, men stiliserat, mönster av ett kretskort. Ett mönster som vi också tryckt på bland annat skrivborden.

I Smart Eyes lounge, reception och lobby är färgsättningen mjukare och lugnare medan kontorsdelen med mötesrum och kontorslandskap är ljusare och intensivare.

– Utmaningen med ett sådant här jobb är att fånga kundens önskemål. Smart Eye är ett högteknologiskt företag, samtidigt har de vuxit successivt. Vi har medvetet tagit bort allt vitt i lokalen, just för att sänka intensiteten på kontoret och göra inredningen mer low tech så att det känns stabilt och förankrat i en långsam process, säger Patrik Fromell.

Martin Kranz, vd på Smart Eye, ville att det skulle skapas en trygg, omhändertagande och välkomnande känsla på kontoret.

– Att man blir nyfiken och vill stanna kvar. Att det är en plats för kreativitet, säger Martin Krantz.

Nu är deras kontor nominerade i tävlingen Sveriges snyggaste kontor 2017.

Här kan du se mer av det nya kontoret.

snyggastekontor

Här kan du rösta på Kanozi!

2017-10-03

Fyra nomineringar till ”Sveriges snyggaste kontor 2017”:

Kanozi Arkitekter har varit delaktiga i utformningen av fyra kontor som är med och tävlar om titeln Sveriges snyggaste. Tävlingen arrangeras av Fastighetssverige och magasinet Lokalnytt. Fram till 22 oktober kan du rösta på din favorit.
Mäklarbyrån Eklund Stockholm New Yorks göteborgskontor, teknikföretaget Smart Eye och fastighetsbolaget Castellums båda kontor i Göteborg och Stockholm är de nominerade kontoren där Kanozi varit involverade. Prisutdelning och presentation av det vinnande kontoret sker på Stora Kontorsdagen i Stockholm 9 november. Här röstar du:

Smart Eye

”Kretskortet går som en röd tråd genom inredningens olika funktioner.”

Rösta här: http://ssk.lokalnytt.se/info/20322

Smart Eye, Göteborg Kanozi Arkitekter

Foto: Bert Leandersson

(Kanozi arkitekt och inredningsarkitekt.)

 

Castellum Göteborg

”Ett kontor skapat efter ett av Castellums värdeord ”Människan i centrum”, här känner såväl medarbetare som besökare sig välkomna. Design och funktion genomsyrar konceptet.”

Rösta här: http://ssk.lokalnytt.se/info/20333

Castellum Gbg

(Kanozi arkitekt och inredningsarkitekt.)

 

Castellum Stockholm

”Framtaget koncept från Göteborg applicerades även här.”

Rösta här: http://ssk.lokalnytt.se/info/20329

Castellum Sthlm

(Kanozi konceptframtagare.)

 

Eklund Stockholm New York

”Vårt varumärke står för kvalitet och lyx och vårt nya kontor i Göteborg är en spegling av detta.”

Rösta här: http://ssk.lokalnytt.se/info/20334

Eklung Sthlm NY

(Kanozi arkitekt och ansvarig för platsbyggd fast inredning i samarbete med Maria Kangärde.)

 

IMG_2315_2

”Det är en härlig känsla att se allt klart efter så många år”

2017-09-27

För tio år sedan vann Kanozi Arkitekter en tävling om att utforma ett nytt turistcentrum i den lilla byn Nieuwvliet i södra Nederländerna. Kanozi var med under invigningen.

– Det är en härlig känsla att se ett projekt färdigt efter så många år. Inga större förändringar har gjorts, vilket jag ser som ett gott betyg på att vi tänkte rätt från början, säger Johan Casselbrant, delägare och arkitekt på Kanozi, som var med och utformade förslaget.

Vad gjorde att just Kanozi vann?

– Alla besökare till de här turistorterna skapar trafikkaos sommartid. Vi tog fram ett koncept för deras turistcentrum med distinkta anvisningar, synliga entréer till parkeringarna och vidaretransporter ner till stranden med buss, cykel och båt, med mera. En modern besöks-hub som ger många möjligheter.

Hur genomsyras Kanozi i byggnaderna?

– Vi lyckades att, med små medel, skapa ett tydligt koncept som gett byggnaderna både en vacker form och klar funktion. Det var ett väldigt roligt projekt där vi jobbade tätt ihop med holländska konsulter.

Har ni fler projekt på gång i Nederländerna?

– Inte i dagsläget men vi arbetar gärna över hela Europa och världen! Vi har gjort projekt i Frankrike, Norge, Irland och USA. Just nu deltar vi i en tävling för att utforma en ny stadsdel i Cottbus, strax söder om Berlin.

fyrklovern

”Det är roligt att forma framtidens Göteborg”

2017-09-22

Kanozi ritar 293 nya lägenheter på Hisingen:

Fyrklöversgatan blir adressen på Hisingen där 293 lägenheter, varav 41 studentlägenheter, signerade Kanozi Arkitekter ska byggas. Projektet är del i Göteborgs 400-årsjubileum BoStad2021 där 7 000 nya bostäder ska byggas på fyra år, vilket även bostadsminister Peter Eriksson uppmärksammade som 19 sep närvarande på Fyrklöversgatan under invigningsceremonin av BoStad2021.

– Istället för dagens stora parkering ut mot Björlandavägen på centrala Hisingen kommer det på Fyrklöversgatan i framtiden att bli en stadsgata med hus på båda sidor. Vårt projekt utgör flera hundra meter längs gatan på södra sidan. Beställare är Stena Fastigheter AB och just nu håller vi på med detaljprojektering på uppdrag av Tornstaden som ska bygga husen. Byggstart sker under hösten 2017 och allt ska vara klart till jubiléet 2021, säger Johan Casselbrant, arkitekt och delägare på Kanozi.

Vilka är utmaningarna?

– För oss är utmaningen att projektering och detaljplaneläggning sker samtidigt, vanligtvis sker detaljplaneläggningen först. Men nu är det bråttom att få allt klart inför jubileumsfirandet.

Hur tänker ni vid utformningen av studentlägenheterna?

– Att de ska vara så små som möjligt, för att hålla nere boendekostnaden, men samtidigt vara smarta och kompakta i sin boendelösning. Lite som en båt!

Hur känns det att vara del i Göteborgs jubileumssatsning?

– Det är väldigt roligt att få vara med och forma framtidens Göteborg och det gör vi i flera projekt som till exempel Västlänken, Göteborgs universitet, Älvtornet i Region City och Masthuggskajen.

pia cally webb2

”Jag vill skapa miljöer där människor mår bra”

2017-09-19

Prisbelönta Pia-Cally Wendt är ny inredningsarkitekt hos Kanozi:

Hon har drivit eget, jobbat hos Gert Wingårdh och Stylt, vunnit fina priser tillsammans med sitt team och motiveras av tanken att påverka hur människor mår genom den fysiska miljön. Nu väntar nya utmaningar på Kanozi för inredningsarkitekten Pia-Cally Wendt.

Först var det läkare som stod överst på yrkeslistan. Efter fyraårig teknisk linje läste Pia-Cally Wendt in biologin och jobbade på Vasa sjukhus i Göteborg. Men när hon natt efter natt fantiserade om att designa om sjukhuskorridorerna förstod hon att inredningsarkitekt var yrket för henne.

– Jag drömde om hur det borde organiseras, som en rundad korridor med innergård. Där satt alla sköterskor i ett nav och höll koll på patienterna som njöt av den härliga trädgården, säger Pia-Cally Wendt.

Där föddes idén till att kunna arbeta med hur folk mår, fast på ett annat plan.

– Genom den fysiska miljön kan du påverka väldigt mycket hur människor har det. Det är något som passar mig bra eftersom jag är väldigt visuell av mig. Mamma har alltid målat mycket och jag kommer från en gammal båtbyggarsläkt i Bohuslän – det ligger kanske i generna..!

Efter att ha läst till arkitekt på Chalmers, studerat på arkitektskolan i Århus och HDK (Högskolan för design och konsthantverk) samt jobbat på bland annat Sweco, lockade Gert Wingårdh över Pia-Cally till sin byrå 1998. Där blev hon kollega med Johan Norén och Johan Casselbrant, som arbetade på Wingårdhs fram till 2001 då de bildade Kanozi .

– Johan och Johan var handläggande arkitekter för AstraZenecas kontor i Boston, ett projekt jag också jobbade med. Det var där vi lärde känna varandra. En fantastiskt kul tid.

Sedan väntade jobb på designbyrån Stylt. Där har Pia-Cally varit i totalt tio år, med några års uppehåll i mitten för att driva eget företag.

– Jag har jobbat med många roliga projekt. Bland annat hotell Stenungsbaden som vi ville förvandla till en västkustresort att räkna med. De fick faktiskt pris som Sveriges bästa spa i år, vilket är lite roligt eftersom det är åtta år sedan vi gjorde inredningen. Kontorsannexet på parkeringsplatsen transformerade vi till ett mini boutiqe-hotell, det vann första pris i The European Hotel Design Awards 2008 för bästa konferensprodukt.

Pia-Cally har också ansvarat för den prisbelönta inredningsdesignen på Le Pain Français på Avenyn. Senaste projektet har varit att göra signaturhotellet Downtown Camper by Scandic i Stockholm.

– Jag har varit ansvarig inredningsdesigner. Det är otroligt spännande att arbeta med tydliga koncept och roliga referenser för att skapa miljöer med personlig karaktär och innovativa designlösningar.

Det hoppas hon att fortsätta med på sitt nya jobb som inredningsarkitekt hos Kanozi i Göteborg.

– Kanozi är ett väldigt dynamiskt arkitektkontor. Ledningen är visionärer som vågar tänka framåt. Det ska bli spännande att få använda mina erfarenheter där. Att ha ett kommersiellt tänk och inte bara rita miljöer som vi arkitekter gillar utan att också skapa miljöer som människor vill vara i. Att lyssna på våra kunder och fånga in deras behov.

 

Johan C nyhet

Kanozi tävlar om att utforma tysk stadsdel

2017-08-29

Hallå där Johan Casselbrant, delägare och arkitekt på Kanozi. Ni är utvalda som enda arkitektbyrå utanför Tyskland att delta i en tävling om att utforma en ny stadsdel i Cottbus, söder om Berlin.

Varför har just Kanozi fått förfrågan om detta?

– Det beror nog på att vi har ett väldigt bra referensprojekt på Masthuggskajen här hemma och hur vi har utvecklat det till att bli en del av stadsbilden. I Tyskland ska vi tävla som ett team tillsammans med Mareld Landskapsarkitekter.

Hur ser tävlingsuppgiften ut?

– Att utforma landskap och byggnader längs den nya stranden strax utanför Cottbus historiska centrum. Området har tidigare haft stora dagbrott för kol, nu ska det saneras och utvecklas. Dagbrottet ska bli en nyskapad sjö, i storlek med halva Lygnern utanför Kungsbacka, och området är tänkt att bli en magnet för friluftsliv, sport, kultur och turism i anslutning till vattnet.

Vad är största utmaningen med projektet?

– Omfattningen. Det är ett stort och komplext uppdrag som ska göras på kort tid. Vi ska förvandla Cottbus från en gigantisk grop för kolbrytning till något attraktivt för människor.

När ska bidraget lämnas in?

– Vi har startmöte på plats i Tyskland 8 september, inlämningen sker 16 oktober. Vinnaren kommer att genomföra hela omvandlingen som ansvarig arkitekt.

Spännande! Lycka till!

– Tack!

nya-medarbetare-malmo-webb

”Vi vill skapa inspirerande hus där människor trivs och mår bra”

2017-08-18

Max Gerthel, Sigurlin Steinbergsdottir, Lotta Bergqvist, Anna Harrysson och Arash Zare är nya medarbetare på Kanozi i Malmö. Foto: Lucy Roth

Nu har vi blivit ännu fler! På kontoret i Malmö startar Lotta Bergqvist och Anna Harrysson inredningsstudio och tillsammans med Arash Zare, Max Gerthel och Sigurlin Steinbergsdottir är de alla nya kollegor på Kanozi.  

Nya medarbetare i Malmö:

  • Max Gerthel, 36 år, arkitekt som drivit konstgalleri i Peking.
  • Sigurlin Steinbergsdottir, 29 år, har studerat vid Icelandic Arts Academy och Lunds Tekniska Högskola.
  • Lotta Bergqvist, 45 år, utbildad inredningsarkitekt på Danmarks Designskole.
  • Anna Harrysson, 34 år, tog examen från Arkitektskolan i Lund 2012.
  • Arash Zare, 36 år, utbildad arkitekt vid Tehran University i Iran som studerat hållbar stadsutveckling.

Vad hoppas ni kunna tillföra Kanozi?

Max: En stor bredd av olika referensramar, min känsla för form och inte minst humor! Arkitektur är viktigt, men man ska inte ta sig själv på alltför stort allvar.

Sigurlin: Jag hoppas att kunna vara med och utveckla företaget ytterligare och ta mer och mer ansvar.

Lotta: Kunskap och engagemang om inredning. Att marknadsföra Malmökontoret som ett attraktivt val för modiga kunder som vill ha en helhetslösning. Jag och Anna ska också kunna anlitas för renodlade inredningsuppdrag.

Anna: Lotta och jag har inställningen att jobba med helheten i alla projekt, från den stora skalan, ner i minsta detalj. Vi ser inte inredning som något du placerar i en färdig miljö utan vill vara med i alla skeden för att komma så nära ett helhetskoncept som möjligt.

Arash: Jag ser fram mot att tillämpa mina kunskaper och kompetenser inom arkitektur och stadsplanering samt olika dataprogram.

 

Vad förväntar ni er av er nya arbetsplats?

Max: Utmaningar, variation, kloka kollegor och bra projekt.

Sigurlin: En av de saker som drog mig till Kanozi var deras variation och räckvidd i både projekt och djärva idéer. Atmosfären här är fantastisk! Jag lär mig mycket och är väldigt tacksam för möjligheten att få jobba här.

Lotta: Att få vara med tidigt och påverka från att ett hus planeras till att de sista detaljerna är på plats. Jag vill, tillsammans med mina duktiga kollegor, skapa arkitektur där utsidan och insidan samspelar, genomtänkta och inspirerande hus där människor trivs och mår bra.

Anna: En positiv och kreativ miljö där det finns möjlighet att påverka. Och såhär långt kan jag säga att det redan är uppfyllt. Det är en kreativ och glad stämning på kontoret, jag trivs jättebra!

Arash Zare: En livlig arbetsmiljö, goda relation med mina arbetskamrater, ömsesidigt förtroende och möjlighet till kompetensutveckling.

Det är kanske lite för tidigt att prata om drömprojekt för min del, men stämningen på kontoret visar att Kanozi är rätt plats för att skapa sådana i framtiden.

logo webbnyhet kanozi

Kanozi växer i Malmö

2017-08-18

Spännande projekt och högtryck på marknaden. Nu förstärker Kanozi Arkitekter i Malmö sitt kontor med ännu fler medarbetare.

– Vi har många intressanta uppgifter på gång! säger Daniel Hohenthal, delägare på Kanozi.

Idag är det totalt 19 arkitekter, ingenjörer och inredningsarkitekter som arbetar på Malmökontoret.

– Vi jobbar med ett flertal spännande kontors- och bostadsprojekt åt många intressanta beställare med höga ambitioner, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare på Kanozi.

Just nu är man mitt uppe i förverkligandet av kontorshuset Eminent åt Castellum i Hyllie. Det blir Nordens första kontorshus som certifieras enligt WELL-standarden. Certifieringen är framtagen av en amerikansk organisation och bygger på medicinska och vetenskapliga studier om vad som får människor att må bra i sin bostads- och arbetsmiljö.

– Vårt fokus ligger på hur miljön ska påverka hälsa och välmående. Vi vill hitta nya kreativa infallsvinklar när det gäller såväl inomhusklimat som insläpp av dagsljus och möjlighet till fysisk aktivitet, säger Daniel Hohenthal.

Under hösten startar det nya projektet Trägårn i Svedala tillsammans med Wästbygg och Kanozi ritar vidare i den nya stadsdelen Västerbro i Lund tillsammans med Wihlborgs. I Nyhamnen i Malmö arbetar man med förverkligandet av Jernhusens projekt Bangårdsterrassen längs spårområdet vid Centralstationen.

Bild1

Nya bostäder på kajen i Karlstad

2017-07-03

Ett bostadskvarter med hållbar arkitektur, attityd och ansvar. Kanozi vann markanvisningen i Karlstad och ska rita Kvarteret Kanoten, i samarbete med FB Bostad.

– Vi räknar med att det blir runt 140 nya lägenheter, säger Johan Norén, vd och delägare på Kanozi.

 Det här känns jättekul! Malmö-kontoret med Gudny Eggertsdottir i spetsen gjorde en mycket gedigen inlämning. Dessutom är det extra roligt att få jobba tillsammans med FB bostad. Det är ett ungt bolag som har tydliga mål för vad arkitekturen behöver lösa för att projektet ska lyckas, säger Johan Norén.

Kvarteret Kanoten kommer att byggas på kajen mot Vänern, när Karlstads centrum växer. Det blir runt 140 nya lägenheter som samsas på drygt 13 000 kvadratmeter bostadsyta.

– Vi har ritat bostäder i Karlstad tidigare, men det här är ett projekt av en helt annan dignitet och kvalitet, säger Johan Norén.

Under hösten hoppas man att komma igång med bearbetning och projektering.

FHK_170622

”Här får varje lägenhet sin egen lilla odlingsbädd”

2017-06-26

Kanozi har ritat Kvarteret Trädgården i Svedala:

I mars 2018 tas första spadtaget till Kvarteret Trädgården. Kanozi har ritat flerbostadshuset på fyra våningar med utsikt över Sege å. I den stora gemensamma trädgården får varje lägenhet sin egen odlingsbädd.  

Grönskan och trädgården står i fokus när Kanozi har planerat det nya kvarteret som ska ligga på det gamla tegelbruksområdet strax utanför Svedala. Här är tanken att man ska få alla fördelar med att bo i en villa, utan att själv behöva ta hand om en stor trädgård.

– Vi har satsat på bra planlösningar och arbetat mycket med gården, inte minst när det gäller parkeringsplatsen, för att skapa en härlig trädgårdskänsla som ringar in hela kvarteret. Förutom den stora trädgården som ger möjlighet till trevlig gemensam utevistelse ska varje lägenhet få en odlingsbädd där man kan odla sina egna tomater eller zucchini, säger Marcus Hultberg, arkitekt på Kanozi.

Huset ska byggas i rött tegel med enkupigt tegel på taket, för att smälta in i Svedalas arkitektur, och rymmer 46 nya lägenheter – allt från ettor till femrummare. De vackra omgivningarna har närhet till både Sege å och centrum, med bara 20 minuter in till Malmö central.

– Det nära läget till centrum och stationen gör att du blir mindre beroende av bil. Vi jobbar på att ha lådcyklar i huset som går att använda om man till exempel behöver ta sig till affären och storhandla, säger Marcus Hultberg.

I höst är det säljstart för lägenheterna och i mars 2018 tar Wästbygg det första spadtaget. Kvarteret Trädgården beräknas stå klart hösten 2019.

 

bild4

”En byggnad med smarta energilösningar och levande arkitektur”

2017-06-08

Kanozi Arkitekter har ritat Älvtornet, nästa storsatsning i Region City:

Älvtornet blir den andra stora byggnaden inom Region City, stationsområdet i Göteborg där Jernhusen bygger en helt ny stadsdel.

Tornet blir 19 våningar högt, med utsikt över älven och operan, och ska innehålla 17 000 kvadratmeter kontorsyta och 2 000 kvadratmeter butiksyta. Det ska ligga i anslutning till Nils Ericson-terminalen och blir på så sätt även en naturlig koppling till Västlänken.

– Vi har använt läget i staden som utgångspunkt till att skapa en platsanknuten byggnad med smarta energilösningar och levande arkitektur, säger Johan Casselbrant, ansvarig arkitekt och delägare på Kanozi.

Som ett led i att bygga vidare på Göteborgs historiska innerstad ska delar av Älvtornet utföras i gult göteborgstegel.

– Vi har goda förhoppningar om att kunna använda ”originalteglet”, från de ursprungliga tegelbruken i Holland, som levererade till Göteborg på 1600-talet, säger Johan Casselbrant.

Tillsammans med det angränsande Jubileumstornet kommer Älvtornet att bilda ett eget kvarter inom Region City.

– Det här första kvarteret kommer att utgöra en del av en tät och sammanhängande stadsstruktur i ett mycket centralt läge, som också öppnar upp framtida kopplingar in i den nya Gullbergsvass-staden.

Byggstart beräknas under 2019 och huset planeras stå klart i slutet av 2023, när Västlänken öppnar vid Göteborgs Centralstation.

– Det här är ett otroligt spännande projekt, potentialen för Göteborg är enorm. Det är som om hela Kungsholmen i Stockholm skulle stå obebyggd och bara vänta på att förtätas med urban innerstad! säger Johan Casselbrant.

Bild: Tomorrow/Jernhusen

Kanozi Arkitekter kvarteret Orgeln

Säljstart för Kvarteret Orgeln i Jönköping!

2017-05-09

Stort intresse och många nyfikna spekulanter. Kanozi har precis lämnat in bygglov för Kvarteret Orgeln, men redan nu kan man gå in och reservera lägenheter.

–  Alla hus är beklädda med trä och lövskogen speglas i innergårdens grönska. Skogen ska smitta av sig på arkitekturen. Vi vill forma ett kvarter med innovativ design och möjlighet till gemenskap och hållbart boende, säger Gudny Eggertsdottir, arkitekt hos Kanozi.

Kvarteret Orgeln är beläget uppe på höjderna i västra Jönköping och har inspirerats av det närliggande naturområdet med vacker lövskog. Kanozi Arkitekter har ritat 50 lägenheter och nio radhus. Nu är det alltså säljstart för lägenheterna där de minsta tvåorna är på 52 kvm och de största fyrorna på 93 kvm. Radhusen får totalt 146 kvm fördelat på tre plan. De fyra huskropparna bildar en skyddad innergård med rofylld och lummig inramning med gott om utrymme för odling och plantering.

Kanozi Arkitekter Orgryte

Klart för inflytt i Örgryte Torp

2017-05-09

Kanozi Arkitekter har ritat 87 lägenheter och 24 radhus i Örgryte Torp åt Skanska. I sommar är lägenheterna klara för inflyttning.

När Sveriges Television flyttade ut till Älvstranden blev Örgryte Torp, en av Göteborgs mest attraktiva tomter, tillgänglig. Nu är 87 lägenheter ritade av Kanozi klara för inflyttning och om ett år ska även radhusen stå färdiga.

– Vi har skapat hus med mycket Örgryte-känsla som släpper in naturen från slottsparken och Delsjön mellan husen. Bostäderna präglas av rymlighet och genomtänkta rumssamband. Karaktären på arkitekturen är en modern tolkning av den omgivande tegelarkitekturen, säger Johan Casselbrant, arkitekt och delägare på Kanozi.

Lägenheterna är bostadsrätter på 1-5 rum och kök och radhusen är på 130-170 kvadratmeter. I Örgryte Torp bor man nära centrum, men också med natur och sjöar runt knuten.

02

Kanozi Arkitekter söker erfarna medarbetare till Göteborg och Malmö

2017-05-09

Kanozi Arkitekter fortsätter att växa. Vi har många intressanta projekt och vunna tävlingar att förverkliga och behöver nya medarbetare. Kanozi drivs av att skapa kreativ och formstark arkitektur som gör skillnad.

Vi söker dig som är engagerad och vill vara med och utveckla vår verksamhet och vision.

Till vårt kontor i Malmö söker vi:

 

Handläggande Arkitekt med bred erfarenhet och kompetens

– Du bör ha 5-10 års erfarenhet av projekt i genomförandeskeden, både bostads- och kontorsprojekt

– Stor vana att driva egna projekt och leda andra i team

– God gestaltningsförmåga och duktig på att kommunicera i både ord och bild

– Kompetens inom Revit

 

Handläggande Arkitekt/Byggnadsingenjör med gedigen kunskap i detaljprojektering

– Du bör ha 5-10 års erfarenhet av projekt i genomförandeskeden, både bostads- och kontorsprojekt

– Stor vana att driva egna projekt och leda andra i team

– Brinnande intresse för detaljutformning och projektering

– Hög kompetens inom Revit

 

Till vårt kontor i Göteborg söker vi:

Handläggande Arkitekt med bred erfarenhet och kompetens

– Du bör ha 5-10 års erfarenhet av projekt i genomförandeskeden, både bostads- och kontorsprojekt

– Stor vana att driva egna projekt och leda andra i team

– God gestaltningsförmåga och duktig på att kommunicera i både ord och bild

– Kompetens inom Revit

 

Handläggande Arkitekt/Byggnadsingenjör med gedigen kunskap i detaljprojektering

– Du bör ha 5-10 erfarenhet av projekt i genomförandeskeden, både bostads- och kontorsprojekt

– Stor vana av att driva egna projekt och leda andra i team

– Brinnande intresse för detaljutformning och projektering

– Hög kompetens inom Revit

 

Byggnadsingenjör

– Antingen är du nyutexaminerad eller har några års erfarenhet av projekt i genomförandeskeden, både bostads- och kontorsprojekt

– Brinnande intresse för detaljutformning och projektering

– Kompetens inom Revit

 

Kanozi Arkitekter är ett kontor med ca 55 medarbetare i Göteborg och Malmö. Vi har en platt organisation och eftersträvar en öppen och prestigelös kultur. Vi arbetar med alla typer av projekt och i alla faser. Från stadsutvecklingsprojekt till inredning. I Göteborg består vårt team av ca 35 duktiga arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och byggnadsingenjörer. I Malmö är vi ca 20, lika duktiga, arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer.

Välkommen till en arbetsplats där alla får ta ansvar och vara med och påverka.

 

Läs mer om oss här: www.kanozi.se

Intervjuer sker löpande under våren.

E-posta din ansökan till:

Göteborg: job-gbg@kanozi.se
Malmö: job-mlm@kanozi.se

Har du frågor om rekryteringen eller om Kanozi? Kontakta vår externa rekryterare Lovisa Ehrenborg på telefon 0707-78 21 30

Kanozi Arkitekter Kronhojden

“Vi vill lyfta Partille centrum till en självklar mittpunkt”

2017-05-08

Brf Kronhöjden är klar för inflyttning våren 2019. Bild: Tomorrow

Efter att ha arbetat med projektet i sex år blir drömmen snart verklighet. I höst tas det första spadtaget till Brf Kronhöjden, 74 moderna och miljövänliga lägenheter signerade Kanozi Arkitekter, vid Kyrktorget i Partille.

– Vi vill bidra till en urbanisering av Partille. Deras slogan ”Från förort till förstad” har varit en viktig pusselbit i vårt arbete, säger Johan Casselbrant, arkitekt och delägare på Kanozi.

Kanozi har varit med i arbetet ända sedan start, från planering och skissbord till att leda projekteringen av Brf Kronhöjden. Partilles nya landmärke andas innovation och hållbarhet hela vägen.

– Vi ville vara med tidigt i processen för att få en tydlig bild av projektet och kunna påverka förutsättningarna på bästa sätt, både för stadsplanen och för Brf Kronhöjden. Det var extra roligt att få sätta arkitekturen i sitt sammanhang och ta tillvara på platsens unika karaktär mitt i centrum med caféer, restauranger och mycket människor i rörelse, säger Johan Casselbrant.

Lägenheterna kommer att ligga nästan mitt på Kyrktorget, i anslutning till köpcentrumet Allum, med närhet till både kollektivtrafik, service och butiker. Delar av byggnaden kommer att bli upp till tolv våningar höga, vilket förstärker känslan av både ett nytt landmärke och en mer levande stadskärna i Partille.

– Vår tanke var att skapa hållbar arkitektur som lyfter Partille centrum från ett typiskt förortstorg till det som det egentligen borde vara, en självklar mittpunkt med både butiker och bostäder, säger Johan Casselbrant.

Brf Kronhöjden kommer att bli ett eget kvarter där de 74 lägenheterna fördelas på två huskroppar som tillsammans skapar en upphöjd och skyddad gård med café och butiker ut mot torget och gatan. Husens fasader består av tegel och ger en vacker helhet till de omgivande byggnaderna.

– Ut mot gatan har vi tagit hänsyn till Gamla Kronvägens omvandling till gågata och mot torget vänder sig caféer och butiker. På insidan är det en intim och välkomnande miljö för de boende med gemensam grillplats, samlingslokal och gott om möjligheter till spontana möten. Den upphöjda gården blir ett socialt nav där man kan umgås, leka eller bara koppla av, säger Johan Casselbrant.

Brf Kronhöjden utförs med en hög miljöklassning: Miljöbyggnad Silver. Lägenheterna byggs i storlekarna 1–4 rum och kök och kommer att ha individuell mätning av el, varm- och kallvatten. På så sätt kan de boende själva vara med och spara både pengar och miljö. För Kanozi är återvinningsbara material viktiga när det gäller att skapa arkitektur som är både modern och miljövänlig.

– I och med Brf Kronhöjden är Partille på god väg att gå från förort till en modern och hållbar stad. Vi är stolta över att kunna bidra till den utvecklingen, säger Johan Casselbrant på Kanozi.

Säljstart för Brf Kronhöjden är planerad till sommaren, första spadtaget tas i september och våren 2019 beräknas allt vara klart för inflyttning.

TMRW.NSGroup.NyaHovas.Gatuvy

Nya Hovås-projektet – första huset klart!

2017-05-08

Bild: Tomorrow

Längs med Hovås Boulevard växer stadsdelen Nya Hovås fram. Förebilden är ett nytt Linnegatan. Variation och stadmässighet har varit ledord under Kanozis arbete med utformningen. Nu är de första husen färdiga.

År 2014 vann Kanozi Arkitekter tävlingen om att rita kvarteret Brf Solgränd åt Skanska. Projektet består av tre större byggnader runt en innergård och kommer att innehålla 77 lägenheter. Arkitekturen är innovativ med många takterrasser och en härlig havsutsikt från de övre planen. Taklandskapet har fått en viktig roll i gestaltningen. På gården finns ett gemensamt växthus och odlingslotter för de boende. Lägenheterna bygger på klassiska kvaliteter som siktlinjer och möjlighet till rundgång. Husen har en stark personlighet och det är enkelt att känna igen den egna bostaden.

sodra-nyhamnen-kanozi

Kanozi formger Malmös nya stadsdel Södra Nyhamnen

2017-04-11

Tillsammans med Jernhusen fortsätter Kanozi utveckla Södra Nyhamnen i Malmö till en stationsnära stadsdel efter att Stadsbyggnadsnämnden 24 mars fattade beslut om samråd för detaljplan. Totalt 500 bostäder och 800 arbetsplatser ska byggas och området är först ut i omdaningen av hela Nyhamnen.

– Det här är Malmös riktigt stora omvandlingsområde där Nyhamnen möter Centralstationen. Att vara med och forma denna kritiska del av staden är något vi är väldigt stolta över, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare på Kanozi, tillika chef på Malmökontoret.

Målet med Malmös nya stadsdel Södra Nyhamnen är att omskapa området från industrimark till en levande och varierad bebyggelse. Här kommer det finnas bostäder, kontor, kaféer och butiker samt en ny tingsrätt. Den bärande idén är sambandet till centralstationen som minskar bilåkandet och skapar en mer hållbar stadsmiljö.

– Närheten till staden och minskade utsläpp är den riktigt stora vinsten. Vi har många spännande planer som underbygger mervärdena, bland annat en kam av torn som ligger längs spårområdet, och i östra delarna planerar vi för en idé som kallas Bangårdsterrassen vilket är ett upphöjt stråk som knyter ihop staden och minskar spårområdets barriäreffekt.

Projektet i Malmö har pågått sedan 2009 då Kanozi vann en tävling om utformningen av stadsdelen och sedan ritade den första byggnaden närmast stationen, Glasvasen. Det är en signaturbyggnad som markerat starten av Malmös stora stadsbyggnadsprojekt.

harbarget - marked area - west to east

Kanozi tävlar om Hyllie centrums sista pärla

2017-04-07

Foto: Magnus Franzén

Nu är det klart att teamet Kanozi Arkitekter och norska Snöhetta blivit utvalt att tävla om att få bygga på kvarteret Härbärget i Hyllie centrum, Malmö.

– Vi är en av sju slutkandidater som har valts ut bland femton förslag. Helt fantastiskt, det känns som SM-final, säger Johan Norén, vd Kanozi.

Juryns ordförande och Malmö stads exploateringschef Håkan Thulin berättar att det funnits sju jämbördiga intressenter som visat bästa kombinationen av alla kriterier. Därför beslutade de att bjuda in samtliga sju till tävlingen.

– Än så länge har vi inte ritat något utan har tillsammans med Snöhetta och Serneke tagit fram beskrivning av vad vi vill göra på tomten. Nu har vi tills mitten av juni att komma in med förslaget, sedan kommer de att meddela vinnaren i september.

Det vinnande förslaget ska enligt tävlingsprogrammet:

  • Manifestera ett kosmopolitiskt Öresund
  • Gestalta innovativa och gröna lösningar
  • Stärka stadslivet i Hyllie centrum
  • Berika stadsmiljön, visuellt och upplevelsemässigt
  • Arbeta med social hållbarhet under byggprocessen

Kvarteret Härbärget som tävlingen avser, är en tomt på cirka 12 000 kvadratmeter vid Hyllie stationsväg och Citytunneln. Härbärget anses vara den sista pusselbiten i Hyllie centrum. Byggstart för det vinnande förslaget beräknas till år 2020.

Mipim, wnb

Kul möte i Cannes

2017-03-21

Johan Casselbrant, Daniel Hohenthal och Johan Norén

Kanozi var på plats när MIPIM, en av världens största internationella mötesplatser för bygg- och fastighetsbranschen, gick av stapeln i Cannes.

I år var det Johan Casselbrant, Daniel Hohenthal och Johan Norén som åkte ner och representerade Kanozi Arkitekter på MIPIM 14-17 mars. Med över 20 000 deltagare från 90 länder är det en bra arena att få kontakt med bland annat fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och kommuner.

– Det här är en möjlighet att enkelt och prestigelöst byta tankar om vad som händer både lokalt och nationellt. En informell och trevlig miljö med många intressanta föredrag skapar bra grund för samtal, säger Johan Norén, delägare och vd på Kanozi.

Vilket var det mest intressanta föredraget?

– För mig personligen var det ett föredrag av Örebro kommun som handlade om hur de anpassar arbetssätten i markanvisningen efter omvärldens förändrade krav.

Ni har träningskläder på er. Passade ni på att sporta lite också?!

– Ja, vi arrangerade en eftermiddagsjogg 16.30 varje dag. Det var härligt väder, bra för aptiten och ett trevligt sätt att se andra delar av staden!

Gadan_Cam01_(3)

Nu är bygget igång!

2017-03-08

Hösten 2018 är det klart för inflyttning i lägenheterna som Kanozi Arkitekter ritat åt Skanska på Citadellskajen i Malmö.

– Plattan är gjuten och vi gläds åt att huset är på väg upp ur jorden! säger Marcus Hultberg, arkitekt på Kanozi. 

År 2011 vann Kanozi Arkitekter en tävling som gick ut på att utforma bostäder och kontor tillsammans med Skanska på industritomten längs Citadellsvägen i Malmö. Efter ett gediget arbete med att ta fram detaljplan och formge ett av husen i det första kvarteret är nu plattan gjuten och bygget på gång.

Nästa höst är det inflyttningsklart i Kvarteret Citadellskajen och då kan vi på Kanozi med stolthet göra bokslut på en nästan tio år lång process, säger Marcus Hultberg, arkitekt på Kanozi i Malmö.

Inspirationen har hämtats från fungerande stadsmiljöer i stora europeiska städer där man lyckats kombinera fungerande bostäder med äldre bebyggelse, historisk bebyggelse, parker och flanörgator.

Det här är ett så pass exklusivt och unikt läge att vi har försökt ta tillvara på alla de kvalitéer som finns i området. En viktig aspekt att ta hänsyn till är givetvis slottet och dess gedigna, tunga material med bland annat rött tegel, säger Marcus Hultberg.

Fasaderna på Citadellskajen är klädda i gult ”malmötegel”.

Vi ville ha traditionella material som inte är omoderna om tre år utan håller över tid. Malmöteglet är ett gult tegel som man kan återfinna på många ställen i Malmö. Tanken kring hela projektet är att en malmöbo ska kunna känna igen sig här. Husen ska smälta in i stadsmiljön, förklarar Marcus.

kanozi nya medarbetare webb

”På Kanozi får alla idéer plats!”

2017-03-02

Ricardo Ibrahim, Despoina Papadopoulou och Thea Foss Henriksen är nya arkitekter på Kanozis göteborgskontor.

Nya medarbetare i Göteborg:

Ricardo Ibrahim, 34 år, kommer från Portugal, Despoina Papadopoulou, 32 år, från Grekland och 26-åriga Thea Foss Henriksen är från Norge. Nu blir de ett välkommet tillskott på Kanozi Arkitekters kontor i Göteborg.

Vad är roligast med att jobba som arkitekt?

Ricardo: För mig är det roligaste och samtidigt det mest utmanande alldeles i början av ett projekt. När du sitter med ett helt vitt papper framför dig där du ska få ner alla tankar i ditt huvud. Att arkitekturen berör, och berörs av, flera andra områden i samhället som både den naturliga och sociala miljön, estetik, ekonomi och politik är också spännande.
Despoina: Arkitektur är en livsstil, ett sätt att uppleva världen omkring dig. Att få vara med om att skapa något bestående till kommande generationer är fantastiskt!
Thea: Varje uppdrag och projekt är annorlunda, det finns alltid något nytt att upptäcka. Jag gillar att jag kan arbeta kreativt och teoretiskt på samma gång.

Vilka byggnader i världen fascinerar er?

Ricardo: Alhambra i spanska Granada. Jag tycker om hur byggnaden relaterar till staden och landskapet samt de intima, upplysta rummen.
Despoina: Guggenheimmuseet i New York, med sina dramatiska kurvor i kontrast till stadens strikta rutnät, och Louis Kahn Salk Institute i San Diego, med sin vy mot havet och tidlösa design, är två av mina favoritplatser.
Thea: Pantheon i Rom. Templet som förstördes två gånger, men återuppbyggdes varje gång!

Vilka är era Kanozi-signerade favoriter?

Ricardo: Brf Åre Parken i Åre och Resecentrum Tuvesvik. Jag gillar det smarta sättet som byggnaderna integreras med omgivningen, samtidigt som de uttrycker sin egen identitet.
Despoina: Den lekfulla formen på Glasvasen i Malmö och de dynamiska interiörerna och exteriörerna på Villa B i Alingsås.
Thea: Jag inspireras av byggnader som har en tydlig idé och vision och samtidigt smälter in i sin omgivning, till exempel Villa Helena, Resecentrum Tuvesvik och Villa Agnes.

Kan ni berätta lite om er själva?

Ricardo: Mitt liv har alltid kretsat kring arkitektur, tillsammans med mina två största intressen – att resa och att spela tennis! Innan jag kom till Sverige jobbade jag i Barcelona och Zürich. Kanozi känns som ett dynamiskt och kreativt kontor där alla idéer får plats.
Despoina: Jag lämnade Grekland efter min arkitekturexamen 2009. De senaste åren har jag arbetat i Nederländerna, Belgien och Kalifornien. Jag hoppas att mina tidigare erfarenheter från olika platser i världen ska berika de projekt jag kommer att arbeta med hos Kanozi.
Thea: Jag har precis tagit min magisterexamen i inredningsarkitektur i Milano. Tidigare har jag pluggat i Oslo och Dublin.

Varmt välkomna, vi hoppas ni ska trivas hos oss!

Henrik webb

”Henriks spetskompetens ger oss ökad skärpa”

2017-02-27

Kanozi Arkitekter satsar på ytterligare tillväxt – rekryterar Henrik Fogelklou

Kanozi gör en nyckelrekrytering genom Henrik Fogelklou som blir den förste landskapsarkitekten på kontoret.   

Henriks spetskompetens ger oss ökad skärpa och vässar vår affärsverksamhet. Dessutom är han en av de bästa i branschen! säger Johan Norén, vd på Kanozi om nytillskottet.

Henrik Fogelklou tycker att staden är till för att användas. Den yttre miljön är en scen, människorna gör den levande och dessutom älskar han skateboardåkare.

Som ny medarbetare hos Kanozi blir han den första landskapsarkitekten på kontoret.

– Det spelar inte så stor roll om det kallas landskapsarkitektur, arkitektur eller stadsbyggnad. Jag tror på att arbeta gränslöst och hoppas att jag kan komma in med ett annat sätt att se på sammanhang och samband, säger Henrik Fogelklou.

Tidigare har han bland annat ritat kajpromenaden vid Gamletull i Halmstad samt Stenpiren Resecentrum i Göteborg. Det roligaste han vet är att se människor använda det han varit med om att skapa.

– Det är både en belöning och en inspiration. Om jag ritar ett torg, till exempel, har jag en tanke om hur flödet borde fungera, men det är först när människor är på plats som man ser det färdiga resultatet. Det är fantastiskt! Där ligger också en skyldighet att möjliggöra spontanitet och det irrationella. Det klassiska exemplet är en grön yta där någon lagt en gångväg med tanken: ”Här ska människor gå”. Två år senare ser man helt nya stigar växa fram, säger Henrik Fogelklou.

Att bygga inkluderande miljöer som omfattar alla invånare är viktigt.

– Där kan man prata om vikten av det demokratiska rummet. Våra gator och torg är mötesplatser för stadens människor. Den yttre miljön är i det sammanhanget bara en scen eller bakgrund, människorna är det väsentliga för att våra rum ska fungera. Det är för dem vi jobbar.

Det var under gymnasietiden Henrik Fogelklou bestämde sig för att bli arkitekt. Efter studierna arbetade han nära landskapsarkitekten Jan Räntfors, som bland annat formgivit Drottningtorget och Gustaf Adolfs torg i Göteborg, och inspirerades av sättet att tänka.

– Jan var en mentor för mig. Han var dubbelutbildad inom landskaps- och byggnadsarkitektur och hans tankar kring att arbeta gränslöst har jag tagit till mig.

Att vara delaktig i utvecklandet av det nya Göteborg, inte minst genom Skeppsbroprojektet, är något av en dröm för Henrik.

– Jag önskar att man mer tydligt kunde bygga vidare på ”de små stadsdelarnas stad”, till exempel Haga, Majorna och Linnéstaden, där varje del hänger ihop med de andra, men ändå behåller sin unika stil. Vi får inte nöja oss med dagens arkitektur där alla städer tenderar att se likadana ut. Olika är bra och berikar. Jag tror att vi mår bra av det som människor, säger Henrik Fogelklou.

Och så var det ju det där med skateboardåkarna…

– Ibland pratar man om skateboardåkare i innerstaden som ett problem: ”Här ska de inte få åka!”. Jag tycker tvärtom. Jag förstår att det kanske blir smutsigt och låter, men jag gillar när det är lite busigt. Staden är ju trots allt till för alla!

DSC_6960_-1020x360__

Nya medarbetare i Malmö ”Jag gillar arbetsklimatet och mixen av människor!”

2017-01-30

Louise Frantzén, Björn Svensson och Åsa Jentsch.

Louise Franzén, 24 år gör sin praktik, Björn Svensson, 29 år har fått första arkitektjobbet och Åsa Jentsch, 37, har börjat nytt efter föräldraledigheten. Men en sak har de gemensamt: alla är nya medarbetare på Kanozi i Malmö.

Vilka byggnader inspireras du av?

Åsa: Den japanske arkitekten Tadao Andos designmuseum i Tokyo och Peter Zumthors Therme Vals i Schweiz är två exempel. Särskilt Therme Vals som samspelar så fint med de vackra alperna runtomkring.

Vilken är den mest fascinerande byggnaden i världen och varför?

Björn: Som upplevelse skulle jag säga det japanska konstmuseet Chichu Art Museum i Naoshima. Dels på grund av hur byggnaden förhåller sig till landskapet och dels genom ljusinsläppet i rummen som får dem att skifta karaktär och framhäver konstupplevelsen.

Vilken av Kanozis byggnader är din favorit och varför?

Louise: Glasvasen! Jag tycker den fungerar väldigt bra i sin kontext med sina organiska former och färgstarka uttryck. Det är en byggnad som sticker ut och som du lägger märke till.

Varför valde du att jobba hos Kanozi?

Björn: Jag gillar det internationella konceptet, jag har själv studerat i Köpenhamn, på Konstakademins Arkitektskola (KADK), och i Santiago på Pontificia Universidad Católica de Chile. Här på Kanozi finns en spännande mix av människor från olika länder och kulturer. Dessutom gillar jag att man får mycket frihet under ansvar här, det känns som en sund arbetskultur.

Åsa: Jag kommer närmast från Tema arkitekter i Malmö där jag jobbat som arkitekt i sex år och det är extra kul att börja jobba på en ny arbetsplats efter föräldraledigheten. Kanozi är ett spännande arkitektkontor som vågar ta ut svängarna. Här är högt i tak och kontoret jobbar i många olika skalor, allt från stora stadsbyggnadsprojekt till inredningsprojekt.

Louise: Kanozi är ett intressant och roligt kontor med bra gemenskap som ligger i framkant med att göra roliga projekt. Jag har kandidatexamen inom arkitektur från Lunds Universitet och en liten dröm jag har är att kunna kombinera arkitektur och möbeldesign i framtiden.

Varmt välkomna, vi hoppas ni ska trivas hos oss!

Johan webb

”Vi vill uppmuntra våra modiga medarbetare”

2017-01-23

Nu erbjuder Kanozi Arkitekter delägarskap till medarbetarna:

Idag har Kanozi, som grundades 2001, tre delägare – Johan Norén, Johan Casselbrant och Daniel Hohenthal. Men nu erbjuds medarbetare, som jobbat på företaget under minst ett år, att bli delägare.

– Det här är en långsiktig satsning på att bevara våra medarbetares kompetens och låta dem ta del av företagets långsiktiga vinster. På det här sättet ger vi ökat ansvar och förnyad energi i det dagliga arbetet, säger Johan Norén.

Det finns två nivåer av delägarskap, en för partners och en för övriga medarbetare. Totalt erbjuds knappt en fjärdedel av aktiekapitalet. Målsättningen är att ge en avkastning på 20 procent per år på det investerade kapitalet. Skulle någon delägare sluta på företaget och säljer aktierna är utgångspunkten att de ska få tillbaka sin insats.

– Vi vill skapa ett balanserat och jämställt ägande i företaget. Ett led i detta är att nu utöka ägarskapet och framöver kunna ta in nya delägare och partners vartannat år, säger Johan Norén.

kalender-framsida

Beställ Kanozis årskalender 2017

2016-12-05

God jul och gott nytt år från oss på Kanozi!

Ett nytt år står för dörren, med nya möjligheter och nya förväntningar. Det firar vi på Kanozi traditionsenligt, för åttonde året i rad, med att ge bort vår egen årskalender.

– Kalendern är ett sätt att lyfta vart vi är på väg och ge andra mod att söka sina mål. Vi försöker alltid tänka en bit utanför lådan och stå för frihet, föränderlighet och utveckling. Ungefär som det färgade vaxet i lavalampan som rör sig fritt och hela tiden formas om och skapar något nytt, säger Johan Norén, vd på Kanozi.

Tyvärr går det inte längre att beställa kalendern för 2017.

kanozi-15-ar-1020x360

Festligt & fullsatt när Kanozi fyllde 15

2016-11-28

Ett stort tack till er som kom och firade vår nyblivna 15-åring med oss. Tack alla härliga kunder, leverantörer, samarbetspartners, vänner – och inte minst vårt eget Malmö-kontor – för fina presenter, vackra blommor, skönsång och glatt humör! Vi är verkligen glada över att ha så många trevliga människor omkring oss.

Till välkomstdrink serverades bubbel i vår partyklädda kaffebar. Sedan väntade vintrig buffé med mycket grönt tillsammans med fatöl från Beerbliotek, som serverades av deras personal på plats.

Eftersom vi gillar livemusik möblerades kontoret om rejält för att ge plats åt singer/songerwriter Maria Pihl med pianist och senare på kvällen fick bandet Half Moon alla gäster att skaka loss ordentligt. Vilken kväll!

Än en gång – tack alla som kom för en fantastisk fest. Vi ser redan fram mot nästa…

ledning

”Vi har djärva medarbetare”

2016-11-21

Stor frihet och kreativitet ledord hos Kanozi Arkitekter:

Hos Kanozi Arkitekter är det ett öppet arbetsklimat med mycket frihet under ansvar, delaktighet och prestigelöshet som gäller. Med 45 anställda från tio olika länder har arkitektbyrån från Göteborg skapat en dynamisk och kreativ arbetsmiljö.

– Våra medarbetare är kreativa människor! säger Johan Norén, vd och medgrundare på Kanozi.

Australien, Nya Zeeland, USA, England, Spanien, Island, Bosnien, Danmark, Tyskland och Finland. På Kanozi är halva kontoret utbildade, eller födda, utomlands.

En av dem är arkitekten Alice Dyer. Hon kommer från Australien och hamnade i Sverige på grund av kärleken. Nu har hon jobbat på Kanozis kontor vid Järntorget i två år.

– Innan jag kom till Kanozi gick jag på många intervjuer hos olika svenska arkitektbyråer. Alla var intresserade av vad jag hade att erbjuda i form av färdigheter och erfarenhet, men ingen vågade ge mig en chans eftersom jag inte pratade svenska. Här på Kanozi gillar man verkligen det internationella konceptet med arkitekter från olika länder, de ser det som en tillgång och något som berikar både design och arbetskultur, säger Alice.

Jämfört med sina tidigare jobb i Australien är hon nästan överväldigad av alla jobbförmåner på Kanozi så som svenskalektioner, hälsopeng, massage och yogaklasser på kontoret. En annan sak som imponerar är den öppna och flexibla arbetskulturen där man hjälps åt och utbyter idéer och tankar utan inbördes konkurrens eller prestige.

– Det kanske är typiskt svenskt, men något som Kanozi verkligen omfamnat. Jag blev förvånad över hur lättillgängliga cheferna är här och hur villiga kollegor är att dela kunskap, hur man vågar erkänna att man kanske inte har svar på alla frågor. Dessutom är det fantastiskt att jobba på ett kontor med ett aktivt jämställdhetstänk. Som ung kvinnlig arkitekt finns det en positiv miljö och attityd här som ger dig självförtroende och möjlighet att kunna växa inom företaget, säger Alice.

Just laganda och engagemang är starka komponenter på Kanozi.

– När vi formade företaget tyckte vi det var jätteviktigt att det skulle kännas kul att gå till jobbet. Vi är lagspelare och vill inte ha någon guru-kultur. Dessutom vill vi hjälpa alla att få ihop livspusslet, man ska inte bli parkerad i garderoben för att man är föräldraledig, säger Johan Norén.

Stor frihet under ansvar är en av hörnstenarna på företaget.

– Med stor frihet kommer också ett stort ansvar, vilket gör att alla känner sig väldigt delaktiga i att skapa sin egen arbetssituation, säger Lea-Vanessa Lohr som arbetar som arkitekt på Kanozi sedan tio år.

Att behålla den familjära känslan när företaget växer, och inte falla i den hierarkiska fällan, tror hon är ovanligt.

– Vi är inte toppstyrda på något sätt. En formell struktur finns såklart, men den upplevs inte i det dagliga arbetet. Det kommer aldrig till den punkten att någon behöver säga ”nu är det faktiskt jag som bestämmer”.

Bostadskvarteret Trevnaden i Malmö med 170 lägenheter beskriver hon som det roligaste uppdrag hon arbetat med hittills.

– Vi var fem personer som jobbade med det i två år, då krävs gott lagarbete och man blir verkligen ett inarbetat team. Det finns ingen prestige oss kollegor emellan, utan man tar hjälp av varandra. Om du är en kreativ person som har mycket idéer är Kanozi verkligen en bra arbetsplats att kunna förverkliga dem, säger Lea-Vanessa Lohr.

– De som vågar släppa taget om sargen och åka skridsko mitt på isen är djärva och modiga människor. Så är våra medarbetare och det genomsyrar hela företaget, säger Johan Norén, vd på Kanozi.

fasad-oster

Kanozi vinner markanvisningstävling i Jönköping

2016-11-10

Kanozi Arkitekter och FB Bostad vann en markanvisningstävling i Jönköping.  Resultatet kommer att bli Kvarteret Orgeln, nio radhus och 50 lägenheter, som ska ligga uppe på höjderna i västra Jönköping och som inspirerats av det närliggande naturområdet med vacker lövskog. Husens alla stommar och fasader kommer att vara av trä och dessutom ska innergård, balkonger och fasader designas för att stödja odling och grönska.

–  ”En del av skogen, en del av staden”, det är vårt motto för projektet. Skogen ska smitta av sig på arkitekturen. Vi vill forma ett kvarter med innovativ design och möjlighet till gemenskap och hållbart boende, säger Gudny Eggertsdottir, arkitekt hos Kanozi.

Säljstart planeras till våren 2017.

satuna-torg

”Vi ser fram emot att förstärka och utveckla Sätuna torg”

2016-11-09

Kanozi Arkitekter vann uppdraget om Sätuna torg i Märsta:

Kanozi Arkitekter lämnade in det vinnande konceptet för ett nytt Sätuna torg. Nu börjar arbetet med detaljplanen för en mötesplats med 250 nya lägenheter i centrala Märsta.

– Vår lösning på hur man skapar aktivitet och flöde till platsen var nog viktiga anledningar till att vi vann uppdraget, säger Daniel Hohenthal, delägare och arkitekt på Kanozi.

I våras bjöd SigtunaHem in tre arkitektkontor som fick lämna förslag på hur utvecklingen av ett nytt Sätuna torg skulle se ut.

Med juryns motivering: ”Styrkan i förslaget är dess anpassning till den lokala kontexten och dess identitetsskapande gestaltning” vann Kanozis koncept för framtidens Sätuna torg.

– SigtunaHem tyckte att vi hittat en riktigt bra lösning på hur man förtätar med många bostäder vid stationen i Märsta. Vi vill utvidga det nuvarande Sätuna torg som begrepp och låta det ta större plats i stadsbilden, säger Daniel Hohenthal, delägare och arkitekt på Kanozi.

Nu startar arbetet med detaljplanen för att skapa en livfull mötesplats med 250 nya bostäder och kommersiella lokaler. Precis som när det gäller all design signerad Kanozi sätts människan i fokus i den spännande arkitekturen där torgyta och stadsrumslighet skapar bra mötesplatser med tydliga gränser.

– Vi tycker det här projektet är extra roligt eftersom det handlar om mer än att rita ett antal nya och fina hus. Vi ska hitta en lösning för hur trygga och attraktiva stadsrum kombineras med många nya bostäder och samtidigt lösa all trafikrörelse och service som behövs i kvarteren, säger Daniel Hohenthal.

En av de bärande idéerna är att vidareutveckla den så kallade Diagonalen och bygga ett attraktivt stråk som förbinder stationen med Märsta centrum.

– Vi har gjort ett stadsmässigt förslag som plockar kvalitéer från den traditionella staden och skapar en vacker, hållbar och innehållsrik stadskärna. Sätuna torg ska bli en självklar plats att komma till med liv och rörelse från såväl tågstationen som det dagliga stadslivet, säger Simon Klamborn, arkitekt på Kanozi.

Detaljplanen beräknas vara klar för att ställas ut på samråd under senvåren 2017, med förhoppning att kunna antas under vintern 2017.

– Det här är verkligen ett spännande projekt som vi ser fram mot att förverkliga tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och SigtunaHem, säger Daniel Hohenthal.

valand20161028

Första spadtaget för kvarter 6 i Kungsbackas nya stadsdel Valand

2016-10-28

Igår togs det första spadtaget för kvarteret 6, första etappen i Kungsbackas nya stadsdel Valand!
Kvarteret innehåller kontor, handel och parkering. Projektet beräknas stå färdig i slutet av 2018. Kanozi har ritat byggnaden åt Aranäs.

I dagens Göteborgs-Posten kan man läsa en hel sida om den nya stadsdelen som knyter ihop Kungsbacka.

Nya kanozianer!

2016-08-15

Vi välkomnar Lucy Roth och Susanna Åberg till Kanozi.

Lucy gick arkitekturutbildningen i Lund och Bergen och har samlat på sig arbetserfarenhet på Sweco Architects. Lucy jobbar på vårt Malmökontor.

Susanna Åberg är byggnadsingenjör, hon är utbildad på Chalmers och har tidigare jobbat på Pousette & Co. Susanna förstärker Göteborgskontoret.

 

vastlanken

Västlänken Centralen!

2016-06-23

Kanozi ingår i den utvalda konstellationen som
på uppdrag av NCC ansvarar för utformning
och gestaltning av Station Centralen i Göteborg.
Vilket spännande uppdrag!

Bild: Trafikverket

are

Vinst i Åre!

2016-06-23

Vi har vunnit ett parallellt uppdrag om nytt
flerbostadshus i centrala Åre. Huset består av 21 lägenheter.

nya medarbetare juni16

Nya kollegor!

2016-06-23

Pia Borg är Kanozis nya administrativa chef. Vi välkomnar också Sara Engström, Ulf Barkan Pettersson, Anna Gustavsson, Caroline Bristulf Norén och Jeremy Barnes till Göteborgskontoret.

Pia är utbildad civilekonom och har tidigare arbetat på Göteborg Energi som stabschef. Sara är civilingenjör och har tidigare arbetat som projektledare på Sweco. Ulf är arkitekt med erfarenhet från egen verksamhet. Anna kommer närmast från Wingårdhs där hon har arbetat som inredningsarkitekt de senaste 5 åren. Caroline är snart klar med sin utbildning som kombinerar arkitektur och teknik. Jeremy Barnes är LIA-praktikant.
I bilden Anna, Jeremy, Sara och Ulf.

GV16

Tack för GöteborgsVarvet 2016!

2016-05-31

Tack alla som varit med på vägen – löpare, samarbetspartners, alla som hälsade på i tältet – för ett lyckad GöteborgsVarv än en gång!

Göteborgsvarvet visade sin allra finaste sida i år: sol, underbar stämning och glada löpare.
Kanozi satsade på Varvet tillsammans med Optimore för tredje året i rad och våra löpare sprang i Team Guld gruppen.

foredrag

Föredrag "Konflikt och opinion i stadsutveckling" med den 30/3 med Carina Lindberg Glavå

2016-03-23

Konflikten är både oundviklig och nödvändig inom stadsplanering. Hur kan motkrafter hanteras så att de inte växer, skapar låsningar och hindrar en önskvärd utveckling?

Kom och lyssna på Carina Lindberg Glavås föredrag om konflikt och opinion i stadsutveckling den 30:e mars!

Carina Lindberg Glavå är socialantropolog med erfarenhet från både journalistik och politisk verksamhet. Sedan 20 år är hon rådgivare inom kommunikation med flertalet uppdrag inom stadsutveckling.

Välkommen till Kanozi Arkitekter, Järntorget 3, onsdag den 30:e mars.
Drop in från 17:30,
föredrag 18:15-19:30,
mingel 19:30-20:30.
Vi bjuder på plockmat och dricka, ta gärna med en vän!
Anmälan: safr@kanozi.se

fest3

Inflyttningsfest i Malmö 11/3!

2016-02-22

Nu har vi äntligen inflyttningsfest i våra nya lokaler på Gråbrödersgatan 10 i Malmö.
Vi bjuder in till live-musik, lättare mat och dryck. Festligheterna börjar kl 16.

Alla är välkomna! Osa gärna till sch@kanozi.se.

oliver_mikael

Vi växer!

2016-02-22

Vi välkomnar Oliver Lühr, Mikael Bengtsson och Sandra Christensson till Malmökontoret. Oliver och Mikael har tidigare drivit Reform Arkitektur tillsammans och har en lång erfarenhet av många olika typer av projekt. Oliver är arkitekt och tar sig an rollen som studiochef och Mikael är byggnadsingenjör. Sandra Christensson är arkitekt och hon gjorde praktik hos oss 2014.

En efterlängtad förstärkning av Malmökontoret!

Kanozi utvalt till parallellt uppdrag om Sätuna torg

2016-02-22

Kanozi arkitekter är utvalda att delta i ett parallellt uppdrag om Sätuna torg.  Av de nära 40 ansökningar är Kanozi ett av tre kontor utvalda av SigtunaHem att ta fram ett gestaltningsförslag i norra Märsta.

viktoria

En ny praktikant i Göteborg!

2016-02-01

Vi välkomnar Victoria Plate som kommer att jobba hos oss som arkitektpraktikant under våren.
Victoria har kandidatexamen i arkitektur från Chalmers och hon har tidigare praktiserat på Nyréns i Stockholm.

Välkommen!

ida

Vi välkomnar en ny medarbetare!

2016-01-27

Arkitekten Ida Nordesjö började hos oss på Göteborgskontoret förra veckan.
Hon har tidigare jobbat bland annat på Archus i Stockholm.

Välkommen!

Varvet

Årets nyårslöfte?

2016-01-12

SPRINGA GÖTEBORGSVARVET! Vi har platser kvar i Optimore-Kanozi Team Guld.

Varför Optimore-Kanozi Team Guld?
Optimore är ett konsultföretag med mottot Profit from Passion och Kanozi är ett arkitektkontor som vill beröra med känslor och förnuft – där summan blir större än delarna. Vi vill samla kunder, vänner och trevligt folk för att springa GöteborgsVarvet i ett team. Inte bara ett team utan Optimore-Kanozi Team Guld, där passionen står i förgrunden! Fysisk aktivitet är ett lustfyllt sätt att få människor och organisationer att växa eftersom det ökar kreativiteten och förmågan att lösa problem. Vi vill bidra till att både vi och våra samarbetspartners kan prestera optimalt.

Mer info:saara.franzelius@kanozi.se.

god-jul

God jul!

2015-12-18

Vi på Kanozi önskar er god jul och ett gott nytt år!
I år blir det två julklappar: den ena går till Stadsmissionen och den andra bidrar till vår lekfullhet: det blir många Kapla-torn i fikarummet framöver.

arkitektur_trevnaden

Sofielunds kollektivhus i senaste numret av Arkitektur!

2015-12-10

Hur är det att bo i Sofielunds kollektivhus? I senaste numret av tidskriften Arkitektur kan man läsa om kollektivhuset i kvarteret Trevnaden i Malmö som vi ritat för MKB och NCC.

Arbetet med kollektivhuset innebar nya utmaningar under processen. I artikeln beskriver vår Lea-Vanessa Lohr den som ”en ovanlig process som man försökte stoppa in i en vanlig tidsplan”.

Kvarteret Trevnaden har uppmärksammats flera gånger sedan inflyttningen förra året. Den 15 september delade Malmö stad ut Årets Stadsbyggnadspris och kvarteret prisades med ett hedersomnämnande. Kanozi delar hedersomnämnandet med MBK, NCC och KiM (Kollektivhus i Malmö).

Läs mer i Arkitektur 8/2015!

briggen2

Tävlingsvinst i Malmö!

2015-11-06

Kanozi vinner ett parallellt uppdrag om ett nytt kontorshus för Briggen i Hyllie, Malmö.

Hyllie är en ny, växande stadsdel i Malmö där idag planeras för 9000 bostäder och lika många arbetsplatser. Briggens kontorshus kommer att ligga på Hyllie boulevard som är en ryggrad genom stadsdelen.

Briggens tomt ligger nära eXlent kontorsbyggnaden som vi har ritat och som nu håller på att färdigställas. Vi är mycket glada över att få fortsätta vara med och utveckla Hyllie.

fest2

Release- och inflyttningsfest 6/11!

2015-09-15

Vi släpper vår nya hemsida och Göteborgskontoret har fått utökade lokaler. Det vill vi fira med dig på fredag den 6/11! Oavsett om du bara kommer förbi och säger hej eller firar hela natten, så är du hjärtligt välkommen!

Vi bjuder på plockmat, dricka och musik. Ta gärna med en vän!

Hästpojken och Elin Dahl kommer att stå för musiken.

Program:

17:00 – Välkommen: mingel, mat, dricka & DJ

18:30 – 20:30 Elin Dahl jazzduo

20:30 – 21:30 DJ, mingel & dricka

21:30 – 22:30 Hästpojken med band

22:30 Festen fortsätter med DJ

VAR: Kanozi Arkitekter, Järntorget 3
NÄR: Fredag den 6:e november, från kl 17.
OSA: Gärna senast 4/11 till safr@kanozi.se

 

trevnaden

Kv Trevnaden prisas av Malmö stad!

2015-09-09

Kvarteret Trevnaden uppmärksammades den 15 september när Malmö stad delade ut Årets Stadsbyggnadspris och kvarteret prisades med ett hedersomnämnande.

Kvarteret Trevnaden i Sofielund, Malmö är en blandning av olika boendeformer: de 170 lägenheterna består av ett kollektivhus, LSS-boende, hyreslägenheter och radhus samlade i ett kvarter med gemenskap som ledord. Kollektivhuset drivs av föreningen SoKo, Sofielunds kollektivhus. Kv Trevnaden färdigställdes 2014.

Kanozi delar hedersomnämnandet med MBK, NCC och KiM (Kollektivhus i Malmö).